Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcejpl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

pobierz pdf

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

       I. Administrator danych.

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą władz przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 GLIWICE, tel. +48 32 33 93 110, faks +48 32 33 93 117, e-mail: gapr@gapr.pl

 

     II. Inspektor ochrony danych.

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@gapr.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

   III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 Przetwarzanie realizowane jest na podstawie Pani/Pana zgody w celach:

1) zarejestrowania uczestnika podczas cyklu szkoleń online w ramach „Akademii Eksportera w kryzysie”,

2) marketingu usług i produktów własnych Administratora.

 

   IV. Odbiorcy danych osobowych.

 Dane w postaci imienia mogą zostać upublicznione na platformie szkoleniowej w czacie podczas wydarzenia.

Pozostałe dane przekazane podczas rejestracji (imię, nazwisko, adres e-mail) będą przekazywane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym jednostkom kontrolującym oraz podmiotom którym administrator powierzył dane na prowadzenie szkolenia – EUROSPEKTRUM s.c. z siedzibą we Wrocławiu (50-257)  przy ulicy Drobnera 36/19.

 

     V. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu uczestnictwa podczas cyklu szkoleń online, dla których zostały zebrane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu uczestnictwa w konferencji, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres 10 lat, chyba  że przepisy szczególne powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

3. Dane osobowe do celów marketingu usług i produktów własnych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na usługi marketingowe.

 

   VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

4) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

5) prawo do usunięcia danych osobowych

6) prawo do wycofania zgody w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne by uczestniczyć w cyklu szkoleń online w ramach Akademii Eksportera w kryzysie.

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

 

   IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Pani/Pana dane nie będą profilowane.