logo unii

pl / en

BIP

Uwaga! Zmiany w formularzu rekrutacyjnym

pobierz pdf

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym skorygowano Zał.-1-Formularz-rekrutacyjny poprzez dodanie w punkcie IV Dane dot. kandydata na uczestnika projektu punktu 13  jestem osobą ubogą pracującą oraz punktu 14  jestem osobą odchodzącą w rolnictwa lub jej rodziną. Korekta wynika z zapisów Regulaminu rekrutacji uczestników. Prosimy o korzystanie z aktualnego wzoru Formularza rekrutacyjnego.

Dokumenty do pobrania | Moja firma – moja niezależność III | GAPR