logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

(19.05.2022) Spotkanie Interesariuszy Projektu Medtech4Europe

pobierz pdf

19.05.2022 w
Cechownia odbyło się spotkanie z interesariuszami projektu Medtech4Europe, po pandemii koronawirusa było to kolejne spotkanie zorganizowane w trybie stacjonarnym.
 
Podczas spotkania został przedstawiony uczestnikom aktualny stan wdrażania Regionalnego Planu Działania, który zainicjował dyskusje oraz umożliwił wyciągnięcie kolejnych wniosków na temat potrzeb przedsiębiorstw w zakresie niefinansowego wsparcie branży i profesjonalizacji usług.
 
Spotkanie było również okazją do zainteresowania interesariuszy projektu udziałem w konferencji podsumowującej projekt Medtech4Europe, która odbędzie się w dniach 13-15.06.2022 w Mediolanie.