logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Ankieta: SME panel on Cybersecurity

pobierz pdf

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie stworzonej przez Komisję Europejską na temat cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo cybernetyczne staje się coraz ważniejsze dla firm – niezależnie od ich wielkości, sektora czy położenia geograficznego. Firmy wyspecjalizowane w tym temacie stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z rozwojem ich działalności, a jedną z takich barier jest dostęp do finansowania.

The European Investment Bank Group (EIBG) oraz Komisja Europejska chciałyby ocenić potrzebę utworzenia europejskiej platformy inwestycyjnej w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego (European Cybersecurity Investment Platform – ECIP) w celu zapewnienia dodatkowego finansowania dla sektora bezpieczeństwa cybernetycznego.

Kwestionariusz ten jest skierowany do przedsiębiorstw, które aktywnie działają na rynku bezpieczeństwa cybernetycznego (mikroprzedsiębiorstw, MŚP, przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji i dużych przedsiębiorstw. Celem kwestionariusza jest zbadanie możliwości stworzenia platformy inwestycyjnej wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym. Umożliwiłoby to tym przedsiębiorstwom zwiększenie skali działalności, pozostanie w Europie i konkurowanie na rynku światowym. Inicjatywa ta obejmowałaby również współpracę z różnymi ośrodkami cyfrowymi i innowacyjnymi w celu zapewnienia przedsiębiorstwom pomocy technicznej i wsparcia. W kwestionariuszu przeanalizowane zostaną również sposoby zachęcania do dodatkowych inwestycji prywatnych poprzez zapewnienie dostępu do informacji na temat unijnego rynku bezpieczeństwa cybernetycznego i uproszczenie ich, a także możliwości stworzenia specjalnych programów wsparcia w zakresie pomocy technicznej dla inwestorów i przedsiębiorstw.

Kwestionariusz ten pomoże lepiej zrozumieć ekosystem bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie, w szczególności wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w tym sektorze, które dążą do zwiększenia skali działalności i rozwoju. Będzie on pomocny w opracowaniu zaleceń mających na celu wsparcie rozwoju tego ważnego sektora.

Link do ankiety.

Bardzo dziękujemy za udział w badaniu.