logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Baza potencjalnych partnerów w ramach projektu BioMan4R2

pobierz pdf

Informujemy, że w ramach projektu BioMan4R2 utworzona została przez Partnerów projektu internetowa baza potencjalnych Partnerów dla przedsiębiorstw poszukujących współpracy lub realizatorów usług, na które można wykorzystać pozyskane w ramach projektu vouchery. W bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa, posiada odpowiednią infrastrukturę, która zastała zakwalifikowana przez polskiego Partnera projektu tj. GAPR lub która pisemnie o taki wpis do Bazy się zwróciła.

GAPR sp. z o.o. zamieścił w bazie potencjalnych Partnerów do współpracy, których kompetencje i zasoby mogą w realizacji wspólnych przedsięwzięć, na które pozyskano voucher – weryfikacja na podstawie publicznie dostępnych materiałów i dotychczasowej współpracy.

Wpis do bazy nie wiąże się z żadnymi kosztami, baza jest tworzona i finansowana w ramach projektu BioMan4R2, który jest realizowany w ramach europejskiego programu SMP COSME.

*Prawo do poprawienia swoich danych lub wypisania się z bazy:

W przypadku konieczności dokonania zmian lub chęci wypisania się z bazy prosimy o przesłanie maila rezygnacji na adres: medsilesia@gapr.pl