logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Członkostwo w Klubie Business Centre Club

pobierz pdf

Informujemy, że Prezes naszej Firmy Pan Bogdan Traczyk, wraz z przez Niego zarządzaną Górnośląską Agencją Przedsiębiorczosci
i Rozwoju sp. z o.o., został ponownie członkiem Business Centre Club.

Obecność naszej Firmy w tak elitarnym gronie przyczyni się, mamy nadzieję, do nawiązania licznych kontaktów krajowych
i zagranicznych, pozwoli na wymianę doświadczeń i integrację z innymi członkami Klubu.

Nasza Firma ma prawo posługiwać się tytułem Członka Business Centre Club.

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.