logo unii

pl / en

BIP

Dołącz do naszego zespołu! Nabór na stanowisko: DORADCA W PROJEKCIE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

pobierz pdf

Szukasz ciekawej pracy w międzynarodowym zespole? Jesteś gotowa/y na ciekawe wyzwania projektowe i zagraniczne spotkania biznesowe?

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej  sp. z o.o. z Gliwic poszukuje właśnie Ciebie na stanowisko Doradca w projekcie Enterprise Europe Network (umowa o pracę, w wymiarze pełnego etatu).

Miejsce wykonywania pracy: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w obszarze internacjonalizacji,
 • współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizacja warsztatów, międzynarodowych spotkań brokerskich i misji gospodarczych,
 • realizacja działań informacyjnych i promocyjnych,
 • opracowywanie profili przedsiębiorstw do międzynarodowej bazy ofert,
 • uczestnictwo w zagranicznych spotkaniach projektowych, konferencjach, spotkaniach brokerskich,
 • przygotowanie dokumentacji do kontroli oraz audytów projektu;

Wymagania podstawowe:

 • język angielski na poziomie C1 – w mowie i piśmie,
 • wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna lub inne pokrewne),
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność związana m.in. z wyjazdami zagranicznymi,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

Kompetencje społeczne:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • nastawienie na realizację celów projektowych,
 • chęć podnoszenia kompetencji i kwalifikacji;

Mile widziane:

 • wiedza w obszarze internacjonalizacji MŚP (co najmniej w jednym z poniższych tematów: partnerstwo międzynarodowe, źródła finansowania dla przedsiębiorstw – środki krajowe i unijne, zarządzanie innowacjami, ochrona własności intelektualnej na rynkach międzynarodowych, oznakowanie CE, program Horyzont Europa),
 • doświadczenie w pracy projektowej,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami,
 • doświadczenie w realizacji działań doradczych dla biznesu;

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach,
 • praca w zespole międzynarodowym,
 • umowa o pracę,
 • prywatne ubezpieczenie medyczne;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 • mile widziane referencje od pracodawców;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: akrawucka@gapr.pl do dnia 15 stycznia 2022 lub złożyć osobiście/pocztą na adres Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
 • O ważności aplikacji decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
 • aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • aplikacje prosimy opatrzyć tytułem: Nabór na stanowisko Doradca EEN

 

Prosimy o dopisanie klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące naboru:   Pani Aleksandra Krawucka  tel. 32 33 93 163

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
  z siedzibą przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gapr.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika
  i zawarcia umowy o pracę;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.