logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Działania twinningowe projektu KETGATE

pobierz pdf

Jednym z celów projektu KETGATE jest zainteresowanie organizacji badawczo-rozwojowych korzyściami które płyną z dołączenia do sieci KETGATE. Ta międzynarodowa sieć zniesie granice geograficzne w Europie Centralnej, odpowiadając na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalając między innymi na weryfikacje nowych rozwiązań technologicznych przy udziale doświadczonych partnerów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zminimalizowaniu ryzyka.

Podczas wizyt, zostały przeprowadzone zostały warsztaty ze wszystkimi partnerami projektu, ukierunkowane na mentoring i znalezienie efektywnych metod dotarcia do jak największej liczby zainteresowanych podmiotów.

Odwiedzone instytucje min. Park Naukowo-Technologiczny w Ołomuńcu, Uniwersytet Technicznym w Ostrawie (Czechy), Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Politechnika Wrocławska – Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (Polska) oraz Słoweński Narodowy Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej.
Wszystkie zaangażowane instytucje odpowiedziały entuzjastycznie na propozycje współpracy, a spotkania z wybitnymi naukowcami umożliwiły określenie szeregu konkretnych działań. Partnerzy w dalszych etapach planują poszukiwanie tematów dla wspólnych projektów europejskich i krajowych, organizację międzynarodowych wydarzeń tematycznych czy pogłębianie konkretnych zagadnień naukowych. Wszystkie ta działania koncentrować się będą  jednocześnie na potrzebach sektora małych i średnich przedsiębiorstw.