logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Dzień 2 – (12-13.12.2022) Warsztaty dotyczące procesu komercjalizacji: The North-East Regional RDI Ecosystem & RVP Methodology oraz wizyta studyjna

pobierz pdf
🇷🇴🤝🇵🇱
Razem z Naszą Klastrową reprezentacją jesteśmy obecni drugiego dnia na warsztatach „The North-East Regional RDI Ecosystem & RVP Methodology” gdzie właśnie wybieramy się na wirtualną wizytę studyjną poświęconą rumuńskim doświadczeniom w zakresie współpracy nauki z biznesem oraz kierunkom działań na rzecz poprawy efektywności komercjalizacji wiedzy i innowacji..
Więcej zdjęć w komentarzach – zapraszamy serdecznie!
Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II), którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (RIS WSL – Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego).