logo unii

pl / en

BIP

Dzień Internacjonalizacji – 18 czerwca 2015 r., Katowice

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest Partnerem w Dniu Internacjonalizacji który odbędzie się 18 czerwca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w Auli im. Profesora Zbigniewa Messnera w CNTI. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Głównym celem Dnia Internacjonalizacji jest zwiększenie świadomości społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na temat możliwości finansowania badań naukowych oraz innych przedsięwzięć w kraju i za granicą, ofert stypendialnych i grantów. W trakcie Dnia Internacjonalizacji będą mogli Państwo wziąć udział w prezentacjach:

• przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na   działalność naukowo-badawczą,
• instytucji oferujących doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania aplikacji na projekty naukowo-badawcze współfinansowane ze środków zewnętrznych,
• naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach realizujących tego typu projekty (przedstawienie dobrych praktyk aplikowania o zewnętrzne środki finansowe).

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel. 32 257 73 90
e-mail: bi@ue.katowice.pl

Szczegółowy Program Dnia Internacjonalizacji