logo unii

pl / en

BIP

InterNanoPoland 2019. Międzynarodowe spotkania B2B poświęcone tematyce nanotechnologii. Katowice

pobierz pdf

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w sesji międzynarodowych spotkań B2B podczas InterNanoPoland 2019 organizowanej przez Ośrodek Enterprise Europe Network zrzeszony przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach.

 

InterNanoPoland to największa w Polsce konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie tematyce nanotechnologii. Jest to międzynarodowe forum dla naukowców,
przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów.

SPOTKANIA BIZNESOWE BĘDĄ DEDYKOWANE FIRMOM I INSTYTUCJOM Z NASTĘPUJĄCYCH SEKTORÓW:

  nanotechnologie,
  zaawansowane materiały,
  IT,
  biotechnologia,
  medycyna,
  zaawansowane metody produkcji i produkcji.

Uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję do nawiązania międzynarodowego partnerstwa z innowacyjnymi przedsiębiorstwami i wiodącymi instytucjami naukowymi i badawczymi mającymi na celu współpracę w zakresie badań, projektów i biznesu. Spotkania B2B organizowane podczas konferencji pozwolą na rozwój sieci biznesowych i silnych konsorcjów mających na celu efektywny udział w projektach „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”.

Towarzyszące kongresowi spotkania B2B to niepowtarzalna okazja do nawiązania współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, w jednym miejscu i w jednym dniu!
Rozmowy dają szansę znalezienia parterów na polu biznesowym, badawczym i projektowym.

Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na spotkania brokerskie, terminarzem spotkań w trakcie trwania spotkań oraz z uzyskaniem
dodatkowych informacji biznesowych po ich zakończeniu.

DLACZEGO WARTO?  KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SPOTKANIACH MATCHMAKINGOWYCH:

pozyskanie nowych partnerów biznesowych
wymiana doświadczeń
zapoznanie się z najnowszymi trendami w sferze badawczo – rozwojowej
zgłębienie wiedzy o nowych rynkach, możliwość zaprezentowania
przedyskutowania pomysłów na nowe, międzynarodowe projekty

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY I OBEJMUJE:

wsparcie konsultantów Enterprise Europe Network przed, w trakcie i po wydarzeniu
spersonalizowany harmonogram spotkań
przerwy na kawę

JAK TO DZIAŁA?

Trzy proste kroki 

  1. Zarejestruj się na stronie i stwórz profil swojej firmy/instytucji, aby inni uczestnicy wiedzieli, czego szukasz (otrzymasz e-mail weryfikacyjny).
  2. Wybierz partnerów do rozmów, wysyłaj i akceptuj lub odrzucaj zaproszenia.
  3. Tuż przed wydarzeniem otrzymasz spersonalizowany harmonogram

IM WCZEŚNIEJ ZAŁOŻĄ PAŃSTWO SWÓJ PROFIL, TYM DŁUŻEJ BĘDZIE ON PROMOWANY!

TERMINY:

Rejestracja i opracowanie profilu: do 14.10.2019
Wybór partnerów do rozmów: do 15.10.2019
Spotkania face-to-face: 16.10.2019 (09:00 – 16:00)
Długość spotkania: 20 min.

UCZESTNICTWO W GIEŁDZIE JEST NIEODPŁATNE!

Jeśli to konieczne, organizatorzy zapewnią wsparcie techniczne dotyczące systemu B2B oraz odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Sesja odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań B2Bhttps://b2bharmo.com/internanopoland2019/