logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

pobierz pdf

W dniu 13 czerwca 2016r. zostało oficjalnie powołane Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, które będzie otwartą platformą współpracy, tworzoną przez muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania i promocji.

Jest nam niezmiernie miło, że Nowe Gliwice na terenie których odbyła się Konferencja, zostały przedstawione jako najlepszy przykład wykorzystania zabytków sztuki inżynieryjnej do nowych celów. 

W ramach konferencji, oprócz przedstawienia idei i założeń Forum, miało również miejsce wystąpienie Pana Józefa GumiennegoDyrektora Górnośląskiej Agnecji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.- gospodarza wydarzenia oraz Pana Grzegorza KrawczykaDyrektora Muzeum w Gliwicach podczas którego zaprezentowano uczestnikom dobre praktyki na przykładzie funkcjonującego Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz doświadczeń miasta Gliwice w zakresie zarządzania dziedzictwem sztuki inżynieryjnej. Ponadto przedstawione zostały działania realizowane na rzecz dziedzictwa sztuki inżynieryjnej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a także doświadczenia gromadzone podczas konferencji naukowych organizowanych cyklicznie przez muzea: w Bydgoszczy i Szreniawie, dotyczące prezentowania tego typu dziedzictwa oraz problematyki konserwatorskiej.

Po zaprezentowaniu wniosków nastąpiło podpisanie aktu powołującego Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.

Informacje szczegółowe dot.Forum

Zdjęcia: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy