logo unii

pl / en

BIP

Granty Norweskie

pobierz pdf

Granty Norweskie – giełda kooperacyjna dla firm zainteresowanych „zielonymi” technologiami w przemyśle !
Termin : 19 marca 2019r.
Miejsce: Oslo, Norwegia

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej i konferencji dla firm zainteresowanych wykorzystaniem „zielonych” technologii w przemyśle, w tym informatyzacją, automatyzacją oraz zwiększeniem efektywności procesów i technologii przemysłowych.

PARP planuje ogłoszenie w drugiej połowie 2019 r. konkursów, w których czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu w partnerstwie z podmiotem norweskim. Giełda kooperacyjna jest najlepszą okazją do poznania firm z Norwegii. To efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

W ramach realizacji programu Grantów Norweskich w sekcji „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” na lata 2014-2021 planowane jest m.in. wsparcie dla wprowadzania w firmie innowacji produktowych lub procesowych które zmniejszają negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko. Rozwiązania te powinny być nowe przynajmniej w wymiarze firmy, choć zachęcamy do tworzenia (B+R) i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych w skali rynku. Dotacje będą mogły pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln złotych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA ?

Uczestniczące firmy powinny być zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach prowadzonego przez PARP programu Grantów Norweskich, w tym stworzeniem partnerstwa projektowego z firmą norweską. Podmioty norweskie biorące udział w giełdzie kooperacyjnej będą nastawione na szukanie partnerów z Europy środkowo-wschodniej.

Wnioskodawcami mogą być mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność na terenie Polski od co najmniej roku (zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy), które w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 600 tys. złotych.

JAK TO DZIAŁA ?

  Uczestnicy określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line;
  Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
  Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
  19 marca 2019 r. przy ponumerowanych stolikach odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych indywidualnych spotkań po 20 minut każde.

KOSZTY

Udział w giełdzie kooperacyjnej i towarzyszącej jej konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Uczestnikom spotkań przysługuje:

  Wpis do internetowego katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,
  Indywidualny harmonogram spotkań,
  Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy,
  Poczęstunek (lunch) w dniu organizacji giełdy kooperacyjnej.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ !

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://green-industry-innovation.b2match.io, na której znajduje się także szczegółowy program imprezy. Prosimy o przesyłanie informacji o dokonanym zgłoszeniu również do nas, na adres email podany poniżej.

Uwaga! W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru firm uczestniczących w wydarzeniu.

Dodatkowych informacji udziela p. Sylwia Banaszkiewicz, e-mail: sylwia_banaszkiewicz@parp.gov.pl.