logo unii

pl / en

BIP

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie usuwania azbestu

pobierz pdf

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy GAPR sp. z o.o. informuje, iż Komisja Europejska pracuje obecnie nad przygotowaniem projektu, który przyczyni się do lepszej ochrony ludzi i środowiska przed azbestem, a w dalszej kolejności przyspieszy jego całkowitą eliminację.

Projekt zakłada kontrolowanie, rejestrowanie i monitorowanie azbestu w budynkach:
• obowiązkowe sprawdzanie budynków przez ich właścicieli, celem uzyskania certyfikatu – zgodnie z opracowanymi wcześniej przez Państwa członkowskie krajowych strategii przeprowadzania takiego procesu, które określałyby minimalne wymagania;
• zobligowanie krajów członkowskich do: utworzenia bazy danych, uzupełnianej przez właścicieli budynków o ustandaryzowane informacje, do której dostęp byłby przyznawany konkretnym, zainteresowanym stronom (np. odpowiednim organom publicznym, pracownikom budowlanym, użytkownikom budynków); przeprowadzenia kampanii komunikacyjnych i rozważenia wsparcia finansowego.

Planowana inicjatywa nie będzie możliwa do przeprowadzenia bez głosu przedsiębiorców, dlatego też zwracamy się z prośbą o odpowiedź na kilka krótkich pytań do:

A. Firm MŚP zaangażowanych w sprawdzanie/wykrywanie i usuwanie azbestu z budynków,

B. Firm MŚP będących właścicielami budynków lub ich części.

MŚP zaangażowane w usuwanie azbestu – zestaw pytań (A):
1. Jakie czynności i/lub pozwolenia są wymagane przy usuwaniu azbestu (np. zamknięcie budynku, zagospodarowanie odpadów (tj. znalezienie miejsca składowania odpadów azbestowych, transport odpadów azbestowych, unieszkodliwianie tych odpadów, itp.)?
2. Jaki jest szacunkowy koszt każdego z tych działań?
3. Czy istnieją aplikacje na smartfony, których Państwa firma używa do rejestrowania wszystkich szczegółów dotyczących azbestu, przesyłania ich, jako zapisów do bazy danych, a następnie tworzenia certyfikatu? Jeśli nie, czy byłoby to przydatne? Jakie oszczędności mogłoby przynieść wprowadzenie takich aplikacji?
4. Czy mogą Państwo oszacować średni czas kontroli budynku (lub rozróżnić według najczęstszego typu budynków, które Państwa firma sprawdza – np. biura, mieszkania, magazyny, a także na podstawie ich wielkości)?
5. Średnia stawka godzinowa specjalisty ds. badań, na podstawie której Państwa firma wycenia usługę.
6. Czy mogą Państwo oszacować średni czas/nakład pracy związany z utworzeniem/wypełnieniem zaświadczenia o wynikach badania/kontroli (np. obejmującego 15 pól)?

MŚP będące właścicielami budynków lub ich części – zestaw pytań (B):
1. Czy Państwa firma przeprowadziła już badania budynków na obecność azbestu? Jeśli tak, proszę podzielić się swoimi doświadczeniami. Ile czasu/pieniędzy to zajęło? Jakie były zalety i wady?
2. Jeśli nie, to czy certyfikat „bez azbestu” dla budynków Twojej firmy byłby przydatny/korzystny dla Państwa firmy?
3. Jaka byłaby cena, jaką Państwa firma byłaby skłonna zapłacić za sprawdzenie budynków swojej firmy na obecność azbestu?
4. Ile budynków posiada Twoja firma?

Przedsiębiorców chętnych podzielić się swoimi opiniami w ramach prowadzonych konsultacji UE, prosimy o przesyłanie odpowiedzi na adres een@gapr.pl dopisując w temacie wiadomości „Odpowiedzi azbest”.
Będziemy Państwu wdzięczni za przesłanie informacji innym przedsiębiorcom, którzy potencjalnie chcieliby wziąć udział w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej w tej sprawie .

Więcej informacji o konsultacjach znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13543-Asbestos-screening-registering-and-monitoring_en

Na opinie czekamy do 2 lutego 2023