logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Kredyt Technologiczny FENG – nie czekaj, zgłoś się do GAPR

pobierz pdf

💰💻

Do 31 maja 2023 roku można składać wnioski w programie Kredyt technologiczny finansowanym w programie: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Są to dotacje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów lub świadczenie usług.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki takie jak np.:

🔸 nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
🔸 nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
🔸 nabycie robót i materiałów budowlanych,
🔸 nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
🔸 raty z tytułu umowy leasingu,
studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
🔸 koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

❗ Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z oo. realizuje doradztwo w tym zakresie – zgłoś się do nas już dziś ❗

ℹ️ Więcej informacji: https://bit.ly/3A8TX3I