logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Nabór na stanowisko: specjalista ds. działań promocyjno-informacyjnych w projektach międzynarodowych

pobierz pdf
 1. Miejsce wykonywania pracy:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

 1. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

(umowa o pracę, w wymiarze pełnego etatu)

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:
 • prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych w projektach międzynarodowych wjęzyku angielskim
 • znajomość social media (w tym przygotowywanie w języku angielskim komunikatów),
 • prowadzenie w języku angielskim profilu na LinkedIn, FB,
 • zarządzanie stroną internetową opartą o format WordPress w języku angielskim,
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi; pozyskiwanie treści
  i aktualności na stronę; redagowanie artykułów prasowych po polsku i po angielsku
 • opracowywanie projektów międzynarodowych i udział w ich realizacji;
 • uczestnictwo w zagranicznych spotkaniach projektowych, konferencjach, spotkaniach roboczych dotyczących realizowanych projektów.
 1. Kwalifikacje związane ze stanowiskiem (preferowane):
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, umiejętność współpracy
  w międzynarodowym środowisku;
 • doświadczenie w obszarze promocji/ marketingu;
 • wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Agencji;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1/C2;
 • prawo jazdy kat.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych projektów.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów
 • Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: aszczerbak@gapr.pl do dnia 20 października 2018 lub złożyć osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
 • Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 1. Inne informacje:
 • Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GAPR Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych przy realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące naboru: Pani Aleksandra Szczerbak – Ruta; tel.  32 33 93 149