logo unii

pl / en

BIP

NABÓR NA STANOWISKO: Specjalista ds. projektów międzynarodowych

pobierz pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z Gliwic poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów międzynarodowych (umowa o pracę, pełny etat)

 1. Miejsce wykonywania pracy:ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
 2. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi;
 • opracowywanie projektów międzynarodowych i udział w ich realizacji;
 • uczestnictwo w zagranicznych spotkaniach projektowych, konferencjach, spotkaniach roboczych dotyczących realizowanych projektów;
 • monitoring wykonania budżetów projektów dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej
  oraz środków publicznych;
 • przygotowanie dokumentacji do kontroli oraz audytów projektu;
 • udzielanie niezbędnych wyjaśnień podczas kontroli/audytów projektów.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • wykształcenie i wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Agencji;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze projektów/ programów finansowanych
  z funduszy UE;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność związana m.in. z wyjazdami zagranicznymi;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje;
 • mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych projektów unijnych.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów
 • Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: akrawucka@gapr.pl do dnia 27 grudnia  2018lub złożyć osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.;

O ważności aplikacji decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.;

 • Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie, oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
 • Aplikacje prosimy opatrzeć tytułem: NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW MIEDZYNARODOWYCH
 1. Inne informacje:
 • Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 • Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone.

 

Informacje dotyczące naboru: Pani Aleksandra Krawucka tel.  32 33 93 123