logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Nabór na stanowisko specjalisty w GAPR – rekrutacja zakończona

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko specjalisty w GAPR.

I.  Zakres obowiązków

 • nadzór nad finansami projektu,
 • rozliczanie finansowe projektu, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i wniosków o płatność,
 • sporządzanie zaświadczeń i sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis,
 • opisywanie dokumentów finansowych,
 • rozliczanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz pomostowego,
 • przygotowanie umów z personelem projektu,
 • kontrola i weryfikacja kosztów ponoszonych w ramach projektu.

 II.  Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 4 lata doświadczenia w rozliczaniu projektów unijnych, w szczególności projektów dofinansowanych w ramach PO KL, POWER lub RPO,
 • znajomość zasad księgowania, rozliczania i sporządzania wniosków o płatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

Mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów związanych z udzielaniem dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

III.  Szczegóły zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • stanowisko: Specjalista w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu.

IV.  Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych i rozliczanych projektów unijnych.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

V.  Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. do dnia 13 lutego 2017 do godz. 12:00 lub przesłać mailem na adres: mwinek@gapr.pl z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalisty.

Adres przesyłania dokumentów aplikacyjnych:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.