logo unii

pl / en

BIP

Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – wyzwania i oczekiwania w zakresie współpracy w obszarze technologii dla medycyny

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, organizuje spotkanie warsztatowe pt. ,,Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – wyzwania i oczekiwania w zakresie współpracy w obszarze technologii dla medycyny” adresowane do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

AGENDA warsztatów:

9:00 – 9:15

 

Prezentacja projektu InnoHEIs ‘’Improving Research and Innovation Infrastructure Performance from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation” – dr Bogumiła Kowalska – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji.
9:15– 9:45 Problemy i wyzwania w zakresie dostępu i zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną województwa śląskiego – przedstawienie doświadczeń i analiz prowadzonych w ramach Obserwatorium Technologie dla Medycyny – dr Paweł Lejman – Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
BLOK Nauka dla Biznesu
9:45 – 10:20 EHTIC – European HealthTech Innovation Center – kluczowa  infrastruktura i możliwości współpracy w zakresie innowacji. Wyzwania
i model współpracy z biznesem – prof. Marcin Kaczmarek – vice Dyrektor EHTIC.
10:20 – 10:45 Biznes X Design dr hab.  Agata Chmielarz – kierowniczka Katedry Projektowania Form Przemysłowych Akademia Sztuk Pięknych
w Katowicach.
BLOK Biznes dla Nauki
10:45- 11:00 MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych – możliwości i modele współpracy na linii KLASTER SEKTOR B+R – Izabela Czeremcha – menadżer klastra.
11:00 – 11:30

 

Inżynieria medyczna – prototypowanie i produkcja małoseryjna –
mgr inż. Mateusz Pawlik – Pets Analytics Sp. z o.o.

 

Spotkanie odbędzie się  w dniu 9 grudnia 2021 (czwartek), w godzinach 9:00 – 11:30

Miejsce spotkania: on-line, platforma ZOOM, udział w spotkaniu bezpłatny.

Prosimy o rejestrację przez formularz rejestracyjny (link do spotkania zostanie przesłany po weryfikacji zgłoszeń przez GAPR sp. z o.o.): w terminie do 9 grudnia 2021 r. do godziny 8:00

Rejestracja: https://forms.gle/BJf1SgxWqsxgQMb66

 

Warsztat tematyczny organizowany będzie w ramach projektu „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation” (Inno-HEIs) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, którego celem jest ulepszenie regionalnej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji oraz promocja i wsparcie współpracy badawczej i biznesowej sektora nauki i przemysłu w celu poprawy innowacyjności firm.