logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Oferta Pracy- Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych (0,5 etatu)

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów międzynarodowych – 0,5 etatu.

1. Miejsce wykonywania pracy:

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice (umowa o pracę, w wymiarze: 0,5 etatu)

2. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • udział w merytorycznej realizacjiw projektu Smart_watch (projekt realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe (http://interreg-central.eu/Content.Node/SMART-watch.html);
 • kontakty z partnerami zagranicznymi w celu realizacji zadań dotyczących realizacji projektów międzynarodowych;
 • uczestnictwo w zagranicznych spotkaniach projektowych, konferencjach, spotkaniach roboczych dotyczących realizowanych projektów,
 • przygotowywania analiz, raportów na potrzeby realizacji projektu Smart_watch.

3.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • doświadczenie z zakresu zarządzania, wdrażania i monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji;
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w zakresie realizacji badań strategicznych i regionalnych;
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w obszarze projektów/ programów finansowanych z funduszy UE;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność związana m.in. z wyjazdami zagranicznymi.

 4.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych projektów unijnych oraz list motywacyjny.

5.  Termin i miejsce składania dokumentów

 • Wymagane dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: iczeremcha@gapr.pl do dnia 13 lipca 2017 lub złożyć osobiście/pocztą na adres Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. o ważności aplikacji decyduje data wpłynięcia dokumentów do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
 • Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje prosimy opatrzeć tytułem: NABÓR NA STANOWISKO DS. PROJEKTÓW MIEDZYNARODOWYCH – 0,5 etatu

6. Inne informacje:

 • Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 • Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone.

 

Informacje dotyczące naboru:

Pani Izabela Czeremcha

telefon:  32/ 339 31 20

tel. kom.: +48 668 426 494