logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”

pobierz pdf

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy”. Projekt o wartości 1.8 mln zł otrzymał pierwszą lokatę na liście rankingowej i obejmuje działania wspomagające procesy adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement).

W ramach projektu wsparcie uzyska 30 osób z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego w wieku od 18 r. życia.

  • 90% grupy docelowej to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z tego terenu z nimi powiązanych (kooperujących),
  • 10% to osoby odchodzące z rolnictwa.

Wsparcie obejmuje:

– dla 6 osób przewidziano szkolenia zawodowe lub przygotowujące do egzaminów certyfikowanych wraz z pokryciem kosztu egzaminu zewnętrznego

– dla 24 osób bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości: 23.050 zł – dotacja inwestycyjna oraz 12 transz po 2600 zł brutto na opłacenie bieżących kosztów działalności w pierwszym roku funkcjonowania firmy.

Nabór do projektu rozpocznie się 24 marca br. i potrwa do 9 kwietnia 2021 r.  Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

OIPH Plakat