logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Panel „The role of MedTech manufacturing towards the environmental, social, and economic sustainability of healthcare systems.” na Clusters Meet Regions

pobierz pdf

08.11.2022 podczas 8 Kongresu Klastrów Polskich miało miejsce wydarzenie towarzyszące Clusters Meet Regions podczas którego projekt SysteMA, w którym partnerem jest Klaster MedSilesia, miał swoją prezentację pod tytułem „The role of MedTech manufacturing towards the environmental, social, and economic sustainability of healthcare systems.”

Kongres od ponad 8 lat odbywa się w różnych miastach Polski, tak aby przybliżyć tematykę rozwoju regionalnego wspieranego przez klastry jak najszerszemu gronu odbiorców.

Klastry budują nie tylko innowacyjność przedsiębiorstw, regionów, ale też zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające Europejski Zielony Ład w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wspieraniu cyfryzacji europejskiej gospodarki i wzmocnieniu jej odporności.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa!