logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Pierwsze spotkania w oparciu o formułę Smart Lab już za nami

pobierz pdf

30 listopada 2015 r. w Zabrzu nastąpiło otwarcie i pierwsze spotkania w oparciu o formułę Smart Lab dla obszaru: Telemedycyna, robotyka medyczna, zaawansowane technologie inżynierii biomedycznej w leczeniu chorób serca – potencjał rozwojowy branży.

 

Gospodarzami spotkania byli:

–  Klaster MedSilesia – którego kordynatorem jest GAPR sp. z o.o.,

–  Miasto Zabrze

–  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Eksperci Banku Światowego po przeprowadzonych w 4 województwach badaniach zarekomendowali utworzenie w woj. śląskim SMART LAB jako miejsca zidentyfikowanego potencjału w obszarze telemedycyny, robotyki medycznej, inżynierii biomedycznej.

Do udziału w „Smart Labie” zaproszone zostały przedsiębiorstwa z branży medycznej, jednostki naukowe, przedstawiciele samorządu. Eksperci Banku Światowego byli moderatorem spotkania.

Smart Lab to kluczowy element procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) prowadzonego przez Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Przedsiębiorcy biorący udział w SL mogą liczyć na następujące korzyści:

  1. Wpływ na politykę innowacyjną poprzez wskazanie obszarów priorytetowych (w zakresie obecnych inteligentnych specjalizacji oraz przyszłych), na których powinno koncentrować się wsparcie publiczne;
  2. Poznanie profesjonalnych partnerów do współpracy (firmy, jednostki B+R, instytucje otoczenia biznesu) i oferowanych przez nich usług;
  3. Pogłębienie wiedzy na temat swojego obszaru aktywności biznesowej, w tym jego mocnych i słabych stron (SWOT) oraz kluczowych czynników sukcesu (ang. key success factors, KSF). Jednym z elementów procesu SL będzie opracowanie przez zewnętrznego konsultanta biznesowego analizy rynkowo-technologicznej dla obszaru, nad którym pracują członkowie SL. Raport z analizy wzmocni produkty wypracowane przez SL i pomoże lepiej określić potencjał i potrzeby danego obszaru biznesowego;
  4. Uzyskanie informacji na temat potencjalnych źródeł finansowania dla rozwoju obszaru biznesowego.

W województwie śląskim utworzono pilotażowe Smart Labs w trzech obszarach tematycznych pod roboczymi nazwami „automotive”, „nano” i „medycyna”.

Szczegóły dotyczące dalszych działań na www.medsilesia.com

ZAPRASZAMY NA RELACJĘ