logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Podpisanie Porozumienia o Współpracy z Lwowskim klastrem biznesu medycznego

pobierz pdf

W dniu 9 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Bogdan Traczyk, Prezes GAPR, jako koordynator Klastra MedSilesia podpisał porozumienie o współpracy z Lwowskim Klastrem Biznesu Medycznego, reprezentowanym przez Dyrektor Wykonawczą Olesia Khaletska. 

Celem współpracy jest nawiązanie partnerskich relacji i udział w projektach międzynarodowych.
Główne cele współpracy to:

1. Rozwijanie dwustronnej współpracy w sektorze wyrobów medycznych lub w specjalizacji medycyna poprzez realizację wspólnych projektów.
2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju współpracy ośrodków innowacji i klastrów.
3. Współpraca w obszarze szkoleń i budowy / wzmacniania potencjału klastra i jego członków.
4. Wymiana doświadczeń i organizacja wspólnych wydarzeń mających na celu internacjonalizację i wzmocnienie działań eksportowych.
5. Wsparcie uczestników klastra w kontaktach i informowaniu o możliwych inwestycjach na terenie obwodu lwowskiego.
6. Wzajemne informowanie o potencjale członków i partnerów klastra do poszukiwania współpracy i networkingu.
7. Wszelkie zobowiązania, projekty i inicjatywy związane z finansowaniem wymagają zawarcia dalszych umów określających szczegóły współpracy.

Współpraca nawiązana została dzięki wsparciu InSilesia i Departamentowi Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.. Departament reprezentowała Aleksandra Samira-Gajny – Zastępca Dyrektora.