logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarczym

pobierz pdf

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Krajową Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, stanowiącym element udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017. Forum Gospodarcze zorganizowane zostanie w dniu 6 września 2017 r. w Astanie (Kazachstan).  

 

Do udziału w Forum zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, w szczególności reprezentujących następujące branże:

 • odnawialne źródła energii (w tym energetyka wiatrowa, technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego),
 • energetyka tradycyjna i przyszłość technologii wytwarzania energii z węgla,
 • nowoczesne technologie wydobywcze, maszyny i urządzenia górnicze,
 • czyste technologie węglowe,
 • klastry energetyczne,
 • budownictwo i rewitalizacja terenów poprzemysłowych,
 • digitalizacja rynku energii.

oraz inne branże, nie wpisujące się bezpośrednio w tematykę Astana EXPO 2017 m.in.

 • sektor spożywczy,
 • maszyn rolniczych,
 • chemiczny,
 • farmaceutyczny

Program wydarzenia dostępny jest TUTAJ

Rejestracji na wydarzenie można dokonywać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ.

W przypadku dodatkowych pytań dot. Forum serdecznie zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z PARP.