logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Poznaj zwycięzców 8. edycji Innowatora Śląska !

pobierz pdf

14 czerwca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG odbyła się konferencja „Przedsiębiorstwo w XXI wieku – szanse i wyzwania”. Celem konferencji było pokazanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą sobie radzić z trudnościami i wyzwaniami rynkowymi poprzez inwestycje w innowacje, rozwój marki oraz dbanie o dobre relacje z pracownikami.

Po konferencji odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie Innowator Śląska 2015. Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA. 

Do konkursu mogły przystąpić podmioty w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca oraz instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Uczestnicy Innowatora Śląska musieli wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat. 

Nagrodami w konkursie są m.in. promocja w prasie, portalach internetowych oraz katalogu a także szereg nagród rzeczowych. Ponadto Prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ufundował nagrodę specjalną w wysokości 10 tyś zł dla jednego, najbardziej innowacyjnego rozwiązania. Nagrody finansowe dla każdego zwycięzcy konkursu w danej kategorii ufundował również ING Bank Śląski.   

Komisja Konkursowa dokonała wyboru trzech laureatów nagrody głównej oraz przyznała cztery wyróżnienia.

  • W kategorii mikroprzedsiębiorca wyróżnienie otrzymała firma produkcyjno usługowa ADVARTEC Paweł Wojdas za Wideokolposkop, urządzenie medyczne do obrazowej diagnostyki dolnego odcinka żeńskich narządów płciowych.
  • W kategorii mały przedsiębiorca wyróżnienie otrzymała firma ALTA sp. z o.o. za system TEST2DRIVE, system komputerowych testów psychologicznych dla pracowni specjalizujących się w psychologii transportu i pracy.
  • W kategorii średni przedsiębiorca wyróżnienie otrzymała firma MASTER – Odpady i Energia sp. z o.o. za Budowę Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.
  • W kategorii instytucja sektora B+R wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Śląski w Katowicach za Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego ZiZOZap.
  • W kategorii mikroprzedsiębiorstwo tytuł INNOWATORA ŚLĄSKA 2015 otrzymała firma NOVELTY RPAS sp. z o.o. za RPAS OGAR – wielofunkcyjny bezzałogowy system latający zintegrowany z geoportalem.
  • W kategorii mały przedsiębiorca tytuł INNOWATORA ŚLĄSKA 2015 otrzymała firma REHA BED sp. z o.o. za łóżko rehabilitacyjne dla młodzieży „TAURUS JUNIOR”.
  • W kategorii średni przedsiębiorca tytuł INNOWATORA ŚLĄSKA 2015 otrzymała firma PREVAC sp. z o.o. za wielofunkcyjny, wielokomorowy system ultra wysokiej próżni do tworzenia nowej generacji fotowoltaików i katalizatorów.

W tym samym dniu zorganizowano również międzynarodowe spotkania matchmakingowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, nie tylko z Polski.

Spotkania miały na celu zgromadzenie inwestorów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji wsparcia biznesu oraz ekspertów branżowych w jednym miejscu, umożliwiając im tym samym nawiązanie kontaktów oraz prezentację swojej działalności potencjalnym kooperantom.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zorganizowała wszystkie trzy wydarzenia w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Zobacz:  Katalog uczestników Innowatora Ślaska 2015