logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – “Moja firma – moja niezależność III”

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu „Moja firma – moja niezależność III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do dnia 30.04.2022r.

Dokumenty do pobrania:

MFIII_Przedłużenie naboru_WP

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomost

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie ON o nie korzystaniu równolegle z różnych źrodeł (jeżeli dotyczy)