logo unii

pl / en

BIP

Przemysł 4.0 w specjalizacjach technologicznych województwa śląskiego i perspektywy rozwoju w kontekście RIS

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, organizuje spotkanie warsztatowe pt. ,,Przemysł 4.0 w specjalizacjach technologicznych województwa śląskiego i perspektywy rozwoju w kontekście RIS” adresowane do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, instytutów badawczych, uczelni wyższych i organizacji badawczych. Celem spotkania jest identyfikacja wyzwań i możliwości kreowania polityk związanych z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0 w kontekście wsparcia przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze technologii dla medycyny.

Rezultaty warsztatu stanowić będą wkład dla tzw. regionalnego Action Plan zawierającego propozycje zmian polityki EFS oraz EFRR dla celniejszego wsparcia MŚP w transformacji do Przemysłu 4.0.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 w godzinach: 12:00-14:15

Miejsce spotkania: platforma ZOOM, udział w spotkaniu bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację poprzez link rejestracji: https://forms.gle/6Y9p7YbJ8MPsKcJm9 w terminie do 9 grudnia 2021 do godz. 11:00, po weryfikacji zgłoszeń organizator prześle link do spotkania.

Agenda:

12:00 – 12:15 W kierunku Przemysłu 4.0  przedstawienie aktualnego stanu realizacji projektu – Agnieszka Gieroszka – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki – wyzwania i oczekiwania w zakresie współpracy w obszarze technologii dla medycyny związane z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0
12:15-13:45

 

Innovation Showroom – w obszarze robotyki medycznej

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – Dlaczego robimy roboty medyczne? – prof. Zbigniew Nawrat

Pokaz robota Robin Heart i warsztatu badawczego z laboratorium robotyki FRK – Dariusz Krawczyk i Zbigniew Nawrat

Innovation Showroom – w obszarze robotyki medycznej. Przedstawienie koncepcji – prof. Zbigniew Nawrat

Oferta FRK – czyli co trzeci sektor dla drugiego i pierwszego zdziałać może. Łukasz Mucha i Zbigniew Nawrat

 

13:45-14:15 Dyskusja z udziałem przedstawicieli Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych na temat wyzwań związanych z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0

 

Warsztat tematyczny organizowany będzie w ramach projektu „40Ready – Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, który promuje współpracę międzyregionalną w obszarze wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie wdrażania idei Przemysłu 4.0.