logo unii

pl / en

BIP

Raport z konsultacji społecznych dotyczących nowych terenów inwestycyjnych

pobierz pdf

Poniżej przedstawiamy raport z konsultacji społecznych dotyczących nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obrębie Gliwic. Konsultacje skierowane były do przedsiębiorców oraz inwestorów zainteresowanych kupnem działek inwestycyjnych zlokalizowanych pomiędzy ul. Pszczyńską oraz ul. Bojkowską, będących rozszerzeniem obszaru Nowych Gliwic. Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poznanie opinii i oczekiwań przedsiębiorców i inwestorów w zakresie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych pomiędzy ul. Pszczyńską oraz ul. Bojkowską, będących rozszerzeniem obszaru Nowych Gliwic. Konsultacje przeprowadzono w dniach 13.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

Raport z konsultacji społecznych