logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI

pobierz pdf

Miło nam poinformować, że Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju wraz z Politechniką Śląską oraz miastem Gliwice będą tworzyć „Projekty dla przyszłości”. To program, który zapewni Gliwicom dalszy dynamiczny rozwój.

List intencyjny w tej sprawie został podpisany 15 lutego na Politechnice Śląskiej.

Dokument sygnowali: prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz (w zastępstwie prezesa Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, Bogdana Traczyka) prokurent Anna Mitas. W spotkaniu wzięli udział także inicjatorzy porozumienia: prorektor prof. Janusz Kotowicz i sekretarz Miasta Gliwice, Andrzej Karasiński, a także prorektor prof. Marek Pawełczyk.

Celem programu jest pełne wykorzystanie potencjału miasta, uczelni i GAPR do współpracy dla rozwoju najnowocześniejszych technologii. Skutkiem tego będzie wzmocnienie wizerunku Gliwic jako ważnego ośrodka naukowo-gospodarczego, zwróconego ku wyzwaniom przyszłości – podkreślał prezydent Zygmunt Frankiewicz. Rektor Politechniki Śląskiej zwrócił uwagę, że działania w tym kierunku już się rozpoczęły. – Teraz chcemy pójść krok dalej. To już nie jest tylko współpraca z miastem dotycząca infrastruktury i wspólnej promocji, ale podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwijania Gliwic jako ośrodka gospodarki opartej na wiedzy – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.

Realizacja „Projektów dla przyszłości” będzie polegać na stworzeniu atrakcyjnych i wzajemnie uzupełniających się warunków do wdrażania technologii przyszłości w wybranych dziedzinach, które staną się impulsem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. – Programem zostaną objęte wszystkie etapy działań, w tym przede wszystkim: wskazanie dziedzin, edukacja, nauka, kwalifikacja projektów, badania i rozwój oraz komercjalizacja wyników. Pierwszym krokiem będzie opracowanie wytycznych realizacji programu. Zostanie ono poprzedzone analizą aktualnej sytuacji i trendów na przyszłość – wyliczał prof. Mężyk.

Partnerzy programu będą dążyć do pełnego wykorzystania swoich obecnych możliwości, a także wspólnie starać się o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania programu. – Istnienie Politechniki Śląskiej w Gliwicach próbujemy wykorzystywać od dawna, tworząc podstawę rozwoju miasta właśnie w oparciu o zaawansowane technologie, i to się zaczyna udawać. Myślę, że to porozumienie jest kolejnym krokiem w dobrą stronę – podsumował prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

fot. materiały prasowe Politechniki Śląskiej