logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Regionalna konferencja-Lokalny Plan Działania dla województwa śląskiego

pobierz pdf

21 marca 2019 r. w Gliwicach odbyła się Regionalna Konferencja dotycząca Lokalnego Planu Działania dla województwa śląskiego zorganizowana przez Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w związku z realizacją projektu COMPETE IN.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów oraz wielu przedstawicieli śląskich samorządów lokalnych.

W trakcie konferencji przedstawione zostały główne założenia projektu Compete In, w tym dobre praktyki krajów partnerskich. Z kolei przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej opowiedzieli o nowatorskim podejściu województwa śląskiego we wzmacnianiu małych i średnich przedsiębiorstw w ich próbie wejścia na rynek globalny. Słuchaczom zaprezentowany został Lokalny Plan Działania – kompleksowy program na rzecz internacjonalizacji regionu.

Plan ten powstał w wyniku realizacji międzynarodowego projektu, podczas którego dokonano wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznano najlepsze praktyki krajów partnerskich, takich jak: Włochy, Szwecja, Hiszpania oraz Wielka Brytania. Celem Planu jest integracja i usprawnienie regionalnego systemu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji poprzez usystematyzowanie działań instytucji działających na rzecz internacjonalizacji regionu i MŚP, również przy udziale gmin i powiatów. Zaangażowanie jak największego grona interesariuszy oraz ich współpraca zapewni możliwość wdrożenia Planu Działania z jak najlepszymi efektami dla przedsiębiorców
i regionu.

Projekt COMPETE IN – Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe. Celem projektu jest poprawa regionalnej polityki w zakresie internacjonalizacji, z wykorzystaniem nowego podejścia terytorialnego, celem wsparcia działalności i zaangażowania MŚP w działania na rynku międzynarodowym.

Tematyka Regionalnej Konferencji dotyczącej Lokalnego Planu Działania dla województwa śląskiego:

  • Compete In – główne założenia projektu.
  • Dobre praktyki krajów partnerskich – Andrzej Szymborski.
  •  Dobre praktyki województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Marszałkowski – Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Politechnika Śląska.
  • Lokalny Plan Działania oraz dyskusja – Marcin Jabłoński.
  •  Następne kroki oraz podsumowanie.

 

Kontakt:

Anna Urbaniak

aurbaniak@gapr.pl;

tel. 32 33 93 110

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.

ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

Galeria