logo unii

pl / en

BIP

Rozpoczynamy rzeczową realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów poprzemysłowych w ramach rewitalizacji dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej w Gliwicach Lotnisko”.

pobierz pdf

  W dniu 10 września 2019 r. przedstawiciele Aeroklubu Gliwickiego podpisali umowy z wykonawcami prac remontowo-budowlanych.

W październiku br. ruszą prace, które obejmą obiekty o powierzchni ponad 4 tys. m2 oraz przyległe do nich otoczenie, zagospodarowane głównie na cele integracji i aktywizacji społeczno-gospodarczej (m.in. budowa ścieżki dydaktycznej w postaci ścieżki rowerowej).

GAPR sp. z o.o., jako podmiot realizujący projekt, pełni w nim rolę Inwestora Zastępczego.

  W wyniku realizacji projektu w 2020 r. zmodernizowane zostaną dwa hangary, rozbudowane będą skrzydła północno-zachodnie, północno-wschodnie oraz wschodnie.

Wykonane zostaną również instalacje, termoizolacja oraz w/w ścieżka rowerowa, a także wyremontowana będzie płyta postojowa. Dodatkowo wyposażona zostanie część dydaktyczna (m. in. hangar duży otrzyma część wystawienniczą w postaci antresoli i urządzeń  do podwieszenia 8 szybowców) oraz część warsztatowa (stolarnia, montażownia, magazyn).