logo unii

pl / en

BIP

Śląski Konkurs 3×20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

pobierz pdf

GAPR wraz z Klastrem Dolina Czystej Energii i Stowarzyszeniem Klaster 3×20, zapraszają do udziału w Śląskim konkursie 3×20 na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Celem Konkursu jest wskazanie najciekawszych i najważniejszych innowacyjnych projektów wdrożonych w latach 2005-2015, które najpełniej ilustrują cele Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 3×20 do 2020 r. w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i redukcji emisji CO2.

Przedłużono termin składania wniosków do 15 marca 2017 r.

Konkurs skierowany jest do następujących kategorii uczestników:

  • Dużych przedsiębiorstw
  • Małych i średnich przedsiębiorstw oraz Start-up-ów
  • Gospodarstw rolnych/hodowlanych
  • Gmin miejskich i wiejskich
  • Tych, którzy wdrożyli prosumencką mikroinstalację energetyczną
  • Jednostek naukowo-badawczych
  • Twórców/wynalazców
  • Wdrożone ekologiczne rozwiązanie (techniczne i/lub organizacyjne) w transporcie samochodowym (indywidualnym oraz zbiorowym)
  • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Podstawowym kryterium oceny projektów zgłoszonych na Konkurs są efekty w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji CO2 uzyskane w wyniku wdrożenia projektu.

Szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa oraz wymaganej dokumentacji zrealizowanego projektu znajdują się w Regulaminie Konkursu oraz w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wskazówki do formularza

 

Kontakt z głównym organizatorem:

e-mail: biuro@klaster3x20.pl

tel. +48 602 374 109, +48 32 237 16 93

e-mail: biuro.klastra@dolinaczystejenergii.org

tel. +48 535 685 117