logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

SMART_watch MiniBooks już dostępne!

pobierz pdf

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami – Mini Books – które powstały w ramach projektu SMART_watch, którego Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju jest liderem.

 

 

Część pierwsza opisuje sytuację konkurencyjności regionów partnerskich projektu, w odniesieniu do innowacyjności lokalnych systemów produkcyjnych oraz wyborów strategicznych związanych ze strategiami inteligentnej specjalizacji (S3) oraz roli obserwatoriów regionalnych we wspieraniu ich monitorowania i wdrażania.

W części drugiej  znalazły się informacje na temat zapotrzebowania na wdrożenie Inteligentnych Specjalizacji w poszczególnych europejskich regionach. Skupia się także na wyjaśnieniu związku między Regionalnymi Strategiami Innowacji (RIS), ich monitorowaniem oraz potrzebami docelowych użytkowników.

Trzeci MiniBook skupia się na cechach i właściwościach sieci Regionalnych Obserwatoriów, która jest jednym z głównych założeń projektu SMART_watch. Działalność sieci będzie kontynuowana także po zakończeniu projektu, zapewniając tym samym utrzymanie efektywności Obserwatoriów i utrzymanie trwałości wypracowanych rozwiązań.

Czwarty Minibook ma na celu przedstawienie wyników i rezultatów działań prowadzonych przez partnerów SMART_watch, w celach przeanalizowania sposobu monitorowania i oceny procesów wdrażania RIS3 w krajach partnerskich Europy Środkowej.