logo unii

pl / en

BIP

Spotkanie informacyjne dotyczące finansowania projektów w obszarze zdrowia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., 31.05.2017 r.

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Krajowy Klaster Kluczowy MedSilesia zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące finansowania projektów w obszarze zdrowia  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Termin spotkania:  31.05.2017 r.
Miejsce spotkania: Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 4, SALA 013

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia możliwości realizacji projektów EFS w ramach Działania 8.3. m.in z zakresu: programów zdrowotnych (profilaktyki nowotworów, przeciwdziałania cukrzycy i otyłości dla mieszkańców województwa, rehabilitacji leczniczej) oraz wdrożenia projektów dotyczących przekwalifikowania pracowników pracujących w trudnych warunkach.

Zostanie przybliżona również tematyka z zakresu usług zdrowotnych (Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.6), które dają możliwość zapewnienia opieki medycznej w środowisku domowym osobom starszym i niesamodzielnym. Wsparcie można skierować także do opiekunów (w szczególności opiekunów, będących członkami rodzin), dzięki czemu uzyskają oni wsparcie psychologiczne, szkolenia w zakresie sprawowania opieki, a także możliwość zastępstwa w opiece. W tematyce konkursu znajdują się również działania  w zakresie rozwijania teleopieki – tj. wykorzystania nowoczesnych technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom samotnym i starszym.

Omówione zostaną również wdrażane w ramach poddziałania 9.2.6  dwa regionalne programy zdrowotne:pierwszy dotyczy poprawy opieki nad matką i dzieckiem do lat 3, drugi dotyczy wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacji w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

PROGRAM SPOTKANIA

Formularz zgłoszeniowy

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: doradztwo@gapr.pl.

Liczba miejsc ograniczona, w związku z tym GAPR sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą e-mailową.

Szczegółowych informacji udziela: Barbara Baron   tel. 032 339 31 52 |  Alicja Michalik tel. 32  339 31 80.

                                                                                 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.