logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Spotkanie informacyjne nt. Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, 19.04.2017r.

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tematyka spotkania poświęcona będzie zasadom pozyskiwania wsparcia na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Termin spotkania:  19.04.2017r. w godz. 9.00 – 14:00
Miejsce spotkania: Gliwice, Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37

W trakcie spotkań omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe, a także zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz mechanizm racjonalnych usprawnień.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację pod adresem https://scp-slask.pl//wydarzenia

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.  

harmonogram spotkania