logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Spotkanie informacyjne nt. działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Klaster MedSilesia zapraszają na spotkanie informacyjne związane z konkursem RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 w ramach Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Termin spotkania:  29 marca 2017r., godz. 9:00
Miejsce spotkania : Centrum Edukacji i BiznesuNowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 4 „Maszynownia” sala 013 (wejście od strony biura paszportowego)

Tematyka spotkania:   

Przedstawienie kontekstu wdrażania Działania 10.1- narzędzia koordynacji interwencji oraz możliwości aplikowania do Działania 10.1 (omówienie najważniejszych zasad i warunków konkursu).

Zasady rekrutacji:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: doradztwo@gapr.pl.

Liczba miejsc ograniczona, w związku z tym GAPR sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą e-mailową.

Szczegółowych informacji udziela:

Barbara Baron bbaron@gapr.pl  tel. 32 339 31 52

Alicja Michalik amichalik@gapr.pl tel. 32  339 31 80