logo unii

pl / en

BIP

Spotkanie: Modele zarządzania infrastrukturą MEDTECH, katalog dobrych praktyk obszaru MEDTECH, oraz międzyregionalne inwestycje

pobierz pdf

Zaproszenie na spotkanie z uczestnikami projektu Medtech4Europe:

Serdecznie zapraszamy 27.11.2019 do Gliwic na kolejne z serii lokalnych spotkań dla uczestników projektu. Celem spotkania jest analiza dobrych praktyk wybranych w ramach projektu, dyskusja nad potencjałem projektu szpitalomatu jako przedsięwzięcia, które może zostać dobrą praktyką dotyczącą pokazującą synergię działań nauki i biznesu.

W trakcie spotkania analiza dobrych praktyk zarządzania infrastrukturą B+R w jednostkach naukowych i w instytucjach publicznych z uwzględnieniem współpracy z przedsiębiorstwami na przykładzie regionów zaangażowanych w realizację projektu, dyskusja nad możliwościami międzyregionalnych usług i inwestycji, a także założenia dla przygotowania Planu Działań dla regionu.

Agenda spotkania
Formularz zgłoszeniowy