logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

STAŻE W PROJEKCIE „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!”

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. jako realizator projektu zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!” przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem stażysty na okres 3 miesięcy w roku 2021/2022 w ramach kosztów projektu.

Dodatkowo gwarantujemy  pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj.: badania lekarskie i ubezpieczenie NNW oraz refundację części miesięcznego wynagrodzenia/dodatku dla Opiekuna stażysty.

Kandydatami na staż są osoby, które w ramach projektu ukończyły, realizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach, dwustopniowy kurs oraz zdały z wynikiem pozytywnym egzaminy, uzyskując kwalifikacje (I i II stopień certyfikacji) w zawodzie księgowego.

NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA WOBEC ORGANIZATORÓW STAŻY

  1. Organizator stażu umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy w zawodzie księgowego (kod zawodu: 331301) lub samodzielnego księgowego (specjalisty ds. rachunkowości; kod zawodu: 241103). W związku z powyższym preferuje się, aby staże odbywały się w działach finansowo – księgowych bądź były organizowane przez podmioty zajmujące się wyłącznie prowadzeniem rachunkowości, rozliczeniami finansowymi itp.
  2. Organizator stażu posiada siedzibę/oddział na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego w obszarze strategicznej interwencji (OSI)[1] i tylko na tym obszarze może być zorganizowany staż.
  3. Organizator stażu ma możliwość wydelegowania pracownika posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie do sprawowania opieki/nadzoru nad Stażystami. Brak takiej możliwości dyskwalifikuje organizatora stażu z jego organizacji.
  4. Pracodawca może ubiegać się o zorganizowanie stażu, jeżeli spełnia kryteria podstawowe:
  • nie toczy się w stosunku do zakładu pracy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację,
  • nie ma zaległości w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie ma zaległości w regulowaniu należności podatkowych.
  1. U Organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie Stażyści w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora stażu w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U Organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden Stażysta.

Nabór wniosków od organizatorów staży odbywa się w trybie ciągłym w ramach kilku edycji wsparcia:  od 1 czerwca 2021 r. do września 2022 r.

Uwaga! Nabór wniosków na I edycję staży trwa od  7 czerwca do 30 lipca br.

Rozpoczęcie I edycji staży planowane jest na miesiąc: sierpień 2021 r.

 

Więcej informacji nt. staży, tj.: Regulamin organizacji stażu, Wnioski o organizację stażu oraz  wzór umowy trójstronnej w sprawie odbywania stażu:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.,

  1. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice (pok.002, parter)

 

W przypadku zainteresowania  zapraszamy również do kontaktu:

 

kwalifikacje@gapr.pl

kom.: +48 534 657 310, 537 390 140

tel.      32 / 33 93 141

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia,

 

[1] Lista miast OSI: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Kalety, Katowice, Knurów, Lędziny, Lubliniec, Łaziska, Łazy, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Ogrodzieniec, Piekary Śląskie, Pilica, Poręba, Pszczyna, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sosnowiec, Sośnicowice, Szczekociny, Świętochłowice, Toszek, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Woźniki, Zabrze.

 

.