logo unii

pl / en

BIP

Szkolenie pt. „Biznes z Sercem”: CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznes – pierwsze kroki – czyli jak zwiększyć konkurencyjność firmy.

pobierz pdf

Zapraszamy na pierwsze z cyklu szkolenie w ramach programu „Biznes z Sercem”: CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznes – pierwsze kroki – czyli jak zwiększyć konkurencyjność firmy.

Data i godzina:   7 czerwiec 2016 r. g. 9.00

Miejsce:             Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek 4 „Maszynownia” sala 013 (wejście od strony biura paszportowego)

CSR–Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to strategia biznesowa ukierunkowana na długofalowy i intensywny rozwój firmy, to działania prowadzone w sposób ciągły, systemowy i ukierunkowane na przynoszenie zysku – firmie i jej otoczeniu. CSR to sytuacja typu WIN – WIN, gdzie każda strona wygrywa, przy czym firma nie wygrywa „wizerunku” czy „satysfakcji z bycia społecznikiem”, ale wygrywa zyski i rozwój – poprzez zwiększenie swojej konkurencyjności, ograniczenie ryzyka i zbudowanie zaufania społecznego. A wszystko to dzięki świadomości i umiejętności wykorzystania nowej roli, jakiej od biznesu oczekuje współczesne społeczeństwo.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

  • Korzyściami płynącymi ze świadomego, długofalowego stosowania zasad CSR w swojej codziennej działalności.
  • Standardami Normy ISO 26000 dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Ideą Konkursu „Biznes z Sercem” jego wymogami i korzyściami z udziału. 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

Informacji udziela: 

Sylwia Pietrzyk  telefon: 531 37 44 93, 32 339 31 79

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.bizneszsercem.pl

PROGRAM SZKOLENIA

8.45

Rejestracja uczestników

9.00

Otwarcie konferencji

9.10

Społeczna odpowiedzialność organizacji według norm ISO 26000 – Krzysztof Janicki, Auditor Wiodący PRS Certyfikacja.

10.40

CSR – Dlaczego warto? – korzyści z wdrożenia społecznej odpowiedzialności 
w przedsiębiorstwie.

11.20

Przerwa na kawę.

11.30

Konkurs „Biznes z Sercem” – cel, zasady, korzyści

11.50

Metodyka weryfikacji zakresu wdrożenia standardu ISO 26000 w przedsiębiorstwach – zasady realizacji audytu

12.50

Regulamin konkursu „Biznes z Sercem” – zasady uczestnictwa oraz wyłonienie laureatów

13.10

Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie konferencji.