logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Trwa nabór pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów na stanowiska księgowe

pobierz pdf

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania się do projektu „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!” podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje) z subregionu centralnego województwa śląskiego zainteresowane przyjęciem stażysty(ów) na stanowiska związane z księgowością na okres 4 miesięcy. Gwarantujemy pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stażysty tj.: stypendium stażowe, badania lekarskie
i ubezpieczenie NNW. Istnieje także możliwość refundacji części miesięcznego wynagrodzenia/dodatku dla Opiekuna stażysty.

Kandydatami na staż będą osoby, które w ramach projektu ukończyły, realizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach, dwustopniowy kurs oraz zdały z wynikiem pozytywnym egzamin(y), uzyskując kwalifikacje (I i II stopień certyfikacji) księgowego i/lub samodzielnego księgowego.

Nabór wniosków od organizatorów staży odbywa się w trybie ciągłym w ramach kilku edycji wsparcia: do końca września 2022 r.

Więcej informacji nt. staży, tj.: Regulamin organizacji stażu, Wnioski o organizację stażu oraz  wzór umowy trójstronnej w sprawie odbywania stażu:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.,
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
(pok.002, parter)

W przypadku zainteresowania zapraszamy również do kontaktu:
kwalifikacje@gapr.pl
kom.: +48 534 657 310 lub 537 390 140
tel. 32 / 33 93 141