logo unii

pl / en

BIP

Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej

pobierz pdf

26 kwietnia Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. podpisał umowę na realizację projektu „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej”, którego celem jest ponowne wykorzystanie zdegradowanych terenów w bliskim sąsiedztwie gliwickiego lotniska poprzez ich kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie a tym samym ulepszenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w podregionie górniczym. Wynikiem projektu będzie przygotowanie 10,4564 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje.

 

Pierwszy krok nowego projektu już za nami – w dniu 4 czerwca ogłoszono przetarg (szczegóły dostępne na stronie GAPR) na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert mija 09 lipca 2024 r. a przewidywana data podpisania umowy to przełom lipca i sierpnia 2024r.

Zakres planowanych prac wynika z dokumentacji projektowej, są to prace w obrębie wykonania dróg i uzbrojenia terenów, w tym w szczególności:
⇒ drogi na terenach poprzemysłowych / zdegradowanych z odwodnieniem,
⇒ kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi i separatorami,
⇒ kanalizacja sanitarna wraz z pompownią,
⇒ wodociągi,
⇒ teletechnika,
⇒ oświetlenie dróg,
⇒ ogrodzenie,
⇒ zagospodarowanie terenu,
⇒ zasilanie elektroenergetyczne urządzeń,
⇒ rozbiórki,
⇒ przebudowa rowów terenowych

Wartość projektu: 73 059 193,35 zł w tym dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego: 41 097 464,59 zł