logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Warsztaty: Budżetowanie wybranych projektów transgranicznych Polska-Czechy

pobierz pdf

15 kwietnia 2020 r. odbyły się pierwsze z trzech warsztatów strategicznych dotyczących budżetowania wybranych projektów transgranicznych w ramach projektu TRANS TRITIA. Warsztaty dotyczyły polsko-czeskich przejść granicznych i projektów z nimi związanych, w tym ich alokacji budżetowej i źródła finansowania oraz ram czasowych i instytucji odpowiedzialnych za inwestycje. Ze względu na ogólną sytuację na świecie z COVID19 spotkanie zostało zorganizowane online. Uczestniczyli w nim najważniejsi polscy i czescy interesariusze oraz decydenci. Po części powitalnej i krótkiej informacji o spotkaniu przeprowadzonej przez Panią Menadżer Projektu, zespół Ekspertów Projektu przedstawił krótkie podsumowanie ostatniego warsztatu, na którym ustalono listę kluczowych projektów transgranicznych. Warsztaty dotyczyły projektów polsko-czeskich, a nie polskich i czeskich, które mają na celu lepsze połączenie regionów, ponad granicami, rozwiązywanie przeszkód i minimalizowanie różnic.
Wśród zagadnień poruszonych podczas warsztatów znalazły się m.in:
Rekonstrukcje węzłów, rozwój transportu kolejowego, zwiększenie przepustowości, analiza oraz optymalizacja ruchu pod względem topograficznym, jak również przeniesienie części transportu drogowego na transport kolejowy.
Eksperci przedstawili również wyniki badań i zebrane dane dotyczące alokacji budżetowej polskich projektów, źródeł ich finansowania oraz ram czasowych inwestycji.

Projekt „TRANS TRITIA Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze TRITIA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.

Więcej informacji na stronie projektu.