logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

WARSZTATY dla przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych świadczących usługi lub posiadających infrastrukturę w obszarze Key Enabling Technologies (KETs)

pobierz pdf

Ocena potencjału i wyzwań jednostek B+R w obszarze
Key Enabling Technologies (KETs)

19 lipca na Uniwersytecie Śląskim przedstawiciele śląskich uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych  działające w obszarze kluczowych technologii wspomagających (KET) dyskutowali o potencjale jakim dysponuje region w tym obszarze, o  możliwościach współpracy ponadnarodowej oraz o ofercie dla przedsiębiorstw. Warsztaty były częścią projektu KETGATE, realizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o w ramach programu Interreg Central Europe.

Projekt KETGATE koordynowany przez Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ) – partnera niemieckiego, ma na celu utworzenie sieci inteligentnych punktów dostępu SMART KET Access Point do usług w obszarze Key Enabling Technologies (KETs), z których będą mogły korzystać przedsiębiorstwa w Europie.

Instytucje B+R obecne na warsztatach wyraziły zainteresowanie realizowaną w ramach projektu platformą współpracy. Prowadzący uzyskali także interesujące opinie i wskazówki nt. struktury sieci punktów dostępowych i działań realizowanych w ramach projektu.

Dyskusja na temat potencjału, szans i wyzwań przed jakim stają instytucje badawczo-rozwojowe w naszym regionie jest elementem, który posłuży przygotowaniu analizy oraz wykonaniu inwentaryzacji w zakresie infrastruktury KETs w Europie Środkowej.  Podobne spotkania odbyły się również w Niemczech, Włoszech, Austrii, Rep. Czeskiej, na Słowenii, Węgrzech i w Chorwacji. Analiza pozwoli stworzyć kompleksową ofertę usług w obszarze KETs w Europie Środkowej, zainicjować współpracę pomiędzy jednostkami B+R i przedsiębiorstwami, jak również określić słabe punkty i obszary wymagające uwagi czy wsparcia ze strony władz krajowych, czy nawet na szczeblu europejskim, a także przygotować kompleksową ofertę dla przedsiębiorstw.

Instytucje B+R zainteresowane przyłączeniem się do projektu oraz sieci prosimy o kontakt aszczerbak@gapr.pl , bkrawczyk@gapr.pl, iczeremcha@gapr.pl.

 

Zapraszamy także do śledzenia nowości i postępów budowanej sieci na stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/KETGATE.html