logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

WARSZTATY dla przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych w obszarze Key Enabling Technologies (KETs)

pobierz pdf

Ocena potencjału i wyzwań jednostek B+R w obszarze Key Enabling Technologies (KETs)

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w Katowicach dnia 19 lipca br. w godzinach od 9.00 do 12:30, w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 12 (Rektorat), w sali 159.

Spotkanie skierowane jest do instytucji naukowo-badawczo-rozwojowych prowadzących badania podstawowe oraz prace rozwojowe w obszarach KETs.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu Interreg Central Europe – KETGATE, którego celem jest poprawa dostępności  usług badawczo rozwojowych dla Małych i średnich przedsiębiorstw.

Intencją organizatorów jest stworzenie m.in mapy infrastruktury badawczej oraz mapy kompetencji śląskich instytucji naukowo-badawczo-rozwojowych w obszarze kluczowych technologii wspomagających.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu oraz otrzymania dodatkowych materiałów jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego.

AGENDA

FORMULARZ REJESTRACYJNY