logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Wpływ rozwiązań wypracowanych w projekcie TRANS TRITIA na Europejską politykę transportową

pobierz pdf

Projekt Trans Tritia, którego liderem była Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach, wziął udział w posiedzeniu ONZ w zakresie kreowania polityki transportowej w Europie.

W dniach 17 – 19 lutego 2021. W Genewie, w Szwajcarii, odbyło się posiedzenie Komitetu Transportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tematyka sesji roboczej skupiona była wokół śródlądowego transportu wodnego. Projekt Trans Tritia został zaproszony przez Sekretariat Komisji Gospodarczej na rzecz Europy ONZ do wzięcia udziału w pracach Komitetu. W dniu 18 lutego Menedżer projektu, Aleksandra Krawucka, przedstawiła członkom Komitetu rezultaty projektu w zakresie transportu towarowego. Zaprezentowane dokumenty, w tym Model Transportu oraz Plany Działania w obszarze dróg wodnych śródlądowych oraz w zakresie intermodalnych terminali, spotkały się z dużym zainteresowaniem i stały się przedmiotem dyskusji.

Udział w posiedzeniu potwierdza, iż wypracowane w ramach projektu Trans Tritia rezultaty i dokumenty strategiczne zostały docenione i maja ogromne znaczenie w skali międzynarodowej. Dzięki udziałowi w sesji projekt ma ogromną możliwość wpływu na kształtowanie polityki transportowej w Europie.

Projekt Trans Tritia – Poprawa koordynacji i planowanie transportu towarowego na obszarze projektu TransTritia był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Projekt został zakończony w listopadzie 2020 r.