logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

WSPÓŁPRACA SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU

pobierz pdf

 W dniu 16 grudnia bieżącego roku w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach spotkali się przedstawiciele 8 instytucji regionalnych działających na rzecz wsparcia MŚP i rozwoju regionu.

Celem spotkania, zorganizowanego przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach, było wzmocnienie współpracy kluczowych  instytucji w regionie oraz analiza działań realizowanych na rzecz internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw, a tym samym promocji województwa na rynku międzynarodowym.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, KOMAGu, Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach oraz Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach rozmawiali na temat realizacji Planu Działania w zakresie internacjonalizacji MŚP dla województwa śląskiego. Plan ten jest kompleksowym programem na rzecz umiędzynarodowienia regionu, bazującym na partnerstwie i zacieśnieniu współpracy instytucjonalnej.

Dzięki tak zawiązanej partnerskiej i równorzędnej sieci współpracy – w postaci budowanej Regionalnej Platformy Eksportowej – śląscy przedsiębiorcy uzyskają łatwiejszy dostęp do informacji oraz wsparcia potrzebnych im podczas procesu wejścia przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy. W ramach wdrażanej Akademii Internacjonalizacji przedsiębiorcy będą mieć możliwość pozyskania kompetencji potrzebnych do uzyskania gotowości eksportowej i umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

Te wspólne działania instytucji na rzecz rozwoju MŚP oraz internacjonalizacji regionu pokazują, iż to właśnie współpraca jest kluczem do sukcesu, również na arenie międzynarodowej.

Niniejsze spotkanie monitoringowe odbyło się w ramach projektu COMPETE IN – Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe. Projekt jest realizowany przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach.