logo unii

pl / en

BIP

ZAKOŃCZONO ROBOTY BUDOWALNE NA NOWYCH GLIWICACH ETAP III

pobierz pdf

W lutym 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie w ramach inwestycji „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”

Inwestycja, która została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, obejmowała przede wszystkim budowę:

  • wewnętrznego układu drogowego (w tym chodniki) wraz z zewnętrznymi instalacjami,
  • trzech parkingów.

Budowę zakończono w planowanym terminie, dzięki sprawnemu prowadzeniu procesu budowlanego przez konsorcjum firm:

INKO Sp. z o. o. Rybnik,
Zakład Instalacji Budownictwa Sp. z o. o. sp. k., Gliwice
Reminstal Sp. z o. o., Gliwice
Neptun Sp. z o. o., Lublin

Dzięki zakończonej inwestycji przygotowano ponad 9 ha nowych terenów inwestycyjnych, tj. 24 nowych działek które mogą zakupić Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa celem stworzenia nowych miejsc pracy co poprawi warunki życia lokalnej społeczności oraz pobudzi lokalną przedsiębiorczość.