logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do udziału w przetargu

pobierz pdf

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości w obrębie Nowych Gliwic w rejonie ulicy Bojkowskiej.

Grafika pokazująca mapę terenu Nowe Gliwice z zaznaczonymi działkami na sprzedaż

Przetarg na zbycie poniżej opisanych nieruchomości odbędzie się w dniu 21.03.2024 r.  w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

godzina 10:00

♦ działka nr 536 o powierzchni 0,2463 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149236/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,

godzina 11:00

♦ działka nr 525 o powierzchni 0,0120 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149230/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
♦ działka nr 526 o powierzchni 0,1944 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149227/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych przetargów:
działka nr 536
działka nr 525  oraz 526 

 

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 07.03.2024 r. godz. 8:00 do dnia 20.03.2024 r. godz. 15:00.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.