logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do składania ofert – tłumaczenie dokumentacji

pobierz pdf

W związku z realizacją projektu CE 1188 KETGATE – Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem, współfinasowanegow ramach programu Interreg Central Europe – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia dokumentacji projektu –  umowy partnerstwa.

 

 

Szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości zapytaniu ofertowym.

Informację cenową prosimy składać do dnia 8 sierpnia 2017 r. pocztą lub osobiście w siedzibie Spółki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (własnoręcznie podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: aszczerbak@gapr.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Zleceniodawca przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium ceny  (100%).

Zaproszenie do składaina ofert